Jordbruket på Guddeby Gård

Jordbruket på Guddeby Gård omfattar 105 ha varav ca 55 ha är arrendemark. Åkerarealen är 70 ha och återstående mestadels bete. All åker används till produktion av rundbalsensilage och spannmål till vår mjölkkobesättning. Besättningen består av ca 50 mjölkande jerseykor samt 80 ungdjur och kalvar. Tjurkalvarna föds upp till slakt vid ca 11 månaders ålder. Vi har med framgång deltagit i många utställningar på bl.a. Elmia.

Dräktiga kvigor och kalvar med högt avelsvärde finns ibland till salu, hör gärna av dig till oss eller Sveriges Jerseyförening om du är intresserad av Jersey.

Vår pressplastare och kalkekipage går på entreprenad åt dem som har hästar, köttdjur eller mjölkkor, och vall eller spannmålsodlare. Hör av dig för priser och bokning.